Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Příprava na jazykové zkoušky PET pro žáky 8. a 9. tříd NEW

Letecké snímky školních budov NEW

Poznávací zájezd do Švýcarska

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto)

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

1. 11. VELETRH ŘEMESEL - Stod
9. ročník
3. 11. FLORBAL HOŠI - okresní přebor
vybraní žáci
7. - 9. 11. PLÁNOVANÉ RODIČOVSTVÍ - DISKUZE
9. A, B, D, E
7. 11. FLORBAL DÍVKY, HOŠI
 
9. 11. JUNIORFEST, FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
6. ročník
10. 11. JUNIORFEST, FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ
7. ročník
13. - 23. 11. TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ
9. ročník
24. 11. FLORBAL HOŠI - okresní přebor
vybraní žáci
27. 11. KOŠÍKOVÁ HOŠI - okresní přebor
vybraní žáci
28. 11. KOŠÍKOVÁ DÍVKY - okresní přebor
vybraní žáci
28. 11. FLORBAL HOŠI - okresní přebor
vybraní žáci
28. 11. KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK - ŠK. KOLO
školní kolo

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster