Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

3. 10. EXKURZE VYŠEHRAD
9. ročník
5. 10. PŘESPOLNÍ BĚH - okresní přebor
vybraní žáci
6. 10. PŘESPOLNÍ BĚH - krajské finále
vybraní žáci
7. 10. DEN PRO RODINU aneb KŘÍŽEM KRÁŽEM PŘEŠTICEMI
ZŠ Na Jordáně (sobotní akce)
6. 10. PŘESPOLNÍ BĚH - krajské finále
vybraní žáci
11. 10. STREET HOKEJ - krajské finále
vybraní žáci
11. 10. ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - republikové finále
vybraní žáci
17. 10. Vernisáž výstavy „ŠKOLA V PROMĚNÁCH ČASU“  
17.00, Dům historie Přešticka
26. - 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 
31. 10. FLORBAL - DÍVKY
 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster