Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Adaptační kurzy v 6. ročníku NEW

Příprava na jazykové zkoušky PET pro žáky 8. a 9. tříd NEW

Letecké snímky školních budov NEW

Poznávací zájezd do Švýcarska

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto)

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 2. STUPNI ZŠ

4. 1. Divadlo Alfa
8. ročník
8., 9. a 11.1.
 
Drogy a závislosti
8. ročník
9. 1. Techmania Plzeň
6. D, E, A
9. - 13. 1. Lyžařský zájezd do Rakouska
vybraní žáci
16. 1. Techmania Plzeň
6. C, B
18. 1. Biologická olympiáda
 
23. 1. Biologická olympiáda - laboratorní práce
 
29. 1. Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
 
31. 1. Pololetní vysvědčení
 

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster