Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

1- - 7. 10. ZÁKLADNÍ KOLO LOGICKÉ OLYMPIÁDY
2. – 5.roč., dobrovolníci
5. 10. PŘESPOLNÍ BĚH – okresní kolo, Chlumčany
vybraní žáci 4. a 5.ročníku
6. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
5.A + 5.B
7. 10. DEN PRO RODINU aneb KŘÍŽEM KRÁŽEM PŘEŠTICEMI
sobotní akce
9. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
5.C + 5.D
10. 10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY  
5.A + 5.C
10. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
4.C + 4.D
11. 10. VLASTIVĚDNÁ EXKURZE DO PRAHY  
5.B + 5.D
11. 10. DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ BLOVICE
4.A + 4.B
12. 10. „O MEDVĚDU ONDŘEJOVI“ – divadelní představení, KKC Přeštice  
1. – 3.ročník, 8.30 a 10.00
17. 10. Vernisáž výstavy „ŠKOLA V PROMĚNÁCH ČASU“  
17.00, Dům historie Přešticka
20. 10. VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, Pobřežní ul.  
1. a 2. ročník
24. 10. Preventivní program MOJE CESTA NA SVĚT
3. C
25. 10. Hudební pořad „OBJEV SVŮJ RYTMUS“   (tělocvična)
1. ročník
26 - 27. 10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY
 
31. 10. Preventivní program MOJE CESTA NA SVĚT
3. D

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster