Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

Poznávací zájezd do Švýcarska NEW

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto)

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

PLÁNOVANÉ AKCE NA 1. STUPNI ZŠ

  POKRAČUJE PLAVECKÝ VÝCVIK
2. a 3. ročník  (úterní lekce končí 6. 2.)
 
2. 2. POLOLETNÍ PRÁZDNINY
 
5. 2. ZKOUŠKY CAMBRIDGE ENGLISH – úroveň STARTERS
přihlášení žáci 4.ročníku, 13.00, učebna III.A
 
8. 2. BESEDA S CESTOVATELEM Petrem Nazarovem: JIHOZÁPAD USA – NÁRODNÍ PARKY
5. ročník
 
14. 2. Celostátní pěvecká soutěž KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK - krajské kolo (15.ZŠ Pzeň)
vítězové školního kola
 
14. 2. Environmentální projekt „DOODPADU“ (společnost ČEVAK)
2. ročník
 
15. 2. Divadelní představení DOBRODRUŽSTVÍ HASTRMANA TATRMANA , KKC PŘEŠTICE
8.30 - 1.ročník, 10.00 - 3.ročník
 
19. - 23. 2. JARNÍ PRÁZDNINY
 
27. 2. Environmentální projekt „DOODPADU“ (společnost ČEVAK)
5. ročník
28. 2. Environmentální projekt „DOODPADU“ (společnost ČEVAK)
5. ročník

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster