Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2016/2017

1. stupeň ZŠ

den název vyučující čas místo
PO Kroužek atletiky I
2. ročník
Č. Smetana 13:00 – 14:30 hala TJ
Hudební kroužek I.
1. ročník
V. Holá 11:45 – 12:15 II.C
Hudební kroužek I.
2. a 3. ročník
V. Holá 13:00 – 13:30 II.C
ÚT Start with Magic English - 1. ročník P. Křenová
 J. Schlucková
11:40 – 12:10 I.A, I.B
More Magic English - 2. ročník L. Vodičková,
 P. Čapková
11:40 – 12:25 II.A, II.B
Dramatický kroužek D. Mrskošová
D. Velíšková
13:00 – 15:00 IV.D
KKC
Pěvecký kroužek Skaláček N. Květoňová 13:00 – 14:00 I.A
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 11:30 – 15:30  
ST Kroužek atletiky I
1. ročník
Č. Smetana 12:25 – 13:10 tělocvična
ZŠ Rebcova
Kroužek atletiky II
3.-5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
Náboženství
2. - 5. ročník
M. Hájek 12:35 – 14:05 III.B
Tvoříme z hlíny P. Čapková
Š. Říhová
13:30 – 15:30 keram. dílna
ZŠ Na Jordáně
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 11:30 – 15:30  
ČT Start with Magic English
1. ročník
P. Křenová
 J. Schlucková
11:40 – 12:10 I.A, I.B
More Magic English - 2. ročník L. Vodičková
 P. Čapková
11:40 – 12:25 II.A, II.B
Cvičení při hudbě J. Schlucková 13:15 – 14:15 tělocvična
ZŠ Rebcova
Hudební kroužek II.
4. - 9.ročník
V. Holá 14:00 – 15:00 II.C
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 11:30 - 15:30  
Kroužek atletiky II
3. - 5. ročník
Č. Smetana 13:30 – 15:00 tělocvična
ZŠ Na Jordáně
Kroužek cvičení řeči L. Plachá 11:30 – 12:30  

 

2. stupeň ZŠ

den název vyučující čas

ZŠ Na Jordáně

PO Pěvecký sbor Skalka V. Straková 13:30 – 15:30 HV1
Sportovní hry 8. r. a 9. r. K. Charvát 13:50 – 14:50 tělocvična
Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Kroužek atletiky Č. Smetana 15.15 - 16.45 tělocvična
ST Lezení J. Dobranský 14:00 – 15:00 lezecká stěna
Kroužek atletiky Č. Smetana 15:15 - 16:45 tělocvična
Anglický jazyk – příprava na mezinárodní zkoušku Cambridge O.Volfová-Naxerová
I. Vacíková
13.45 - 14.45 učebna 206J
ČT Cvičení z matematiky M. Majerová 13:45 –14:45
14.45 - 15.45
IX.E
Sportovní hry chlapci
- sudý týden
A. Hajžman 13:50 – 15:10 tělocvična
Sportovní hry dívky
- lichý týden
A. Hajžman 13:50 – 15:10 tělocvična
Kroužek atletiky Č. Smetana 15:15 - 16:45 tělocvična
Chovatelský kroužek J. Rajčok 13:40 - 14:40 Minizoo

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster