Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

youtube

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 18/19
organizace, prázdniny, pomůcky...

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ROZLOUČENÍ S VYCHÁZEJÍCÍMI
ŽÁKY (foto) NEW

Den s LESY ČR

Z AKCÍ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU 17/18

Slavnostní předání jazykových certifikátů Cambridge

EXKURZE - DOLOMITY (nové foto)

KRŠKO:Zvonec a konec. Ale jen pro tento školní rok!

Vodácký kurz Otava 2018

Čilá komunikace s Krškem pokračuje

v í c e...

jídelníček

UPOZORNĚNÍ K PLATBÁM

linka

archiv

Kontakty

                  Budova 2. stupně v ulici Na Jordáně:

Telefon:

E-mail:

spojovatelka, vrátnice     379 304 714  
Tomanová Růžena     379 304 700    sekretar@zsprestice.cz
     
Fornouz Petr, ředitel     379 304 709
   778 405 978
   fornouz@zsprestice.cz
     
Hrubá Michaela, zást. řed.     379 304 711
   778 404 195
   hruba@zsprestice.cz
Mgr. Jitka Maráková 
pracovnice PPP 
   606 344 170  

Fax: 377 981 918

adresa ID datové schránky: mkax73g

 

              Budova 1. stupně ZŠ v Rebcově ulici:

Telefon: E-mail:
Křenová Pavlína, zást. řed.     377 982 216
   778 404 192
krenova@zsprestice.cz
vrátnice     377 982 274  

 

Budova školní jídelny Na Jordáně:

Telefon: E-mail:
Naxerová Martina, vedoucí     379 304 729 jidelna@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - 1. stupeň ZŠ

funkce e-mail
Bauerová Štěpánka  asistentka pedagoga  
Bezděková Anna  učitelka bezdekova@zsprestice.cz
Čapková Pavlína  učitelka capkova@zsprestice.cz
Černošková Hana  učitelka cernoskova@zsprestice.cz
Fornouzová Martina  učitelka fornouzova@zsprestice.cz
Hanzlíková Blanka  učitelka b.hanzlikova@zsprestice.cz
Havlíčková Šárka  učitelka havlickova@zsprestice.cz
Holá Vlasta  učitelka hola@zsprestice.cz
Kopřivová Vladislava  učitelka koprivova@zsprestice.cz
Kozlová Jaroslava  učitelka kozlova@zsprestice.cz
Kydlíčková Hana  učitelka kydlickova@zsprestice.cz
Květoňová Naděžda  učitelka kvetonova@zsprestice.cz
Medková Helena  učitelka medkova@zsprestice.cz
Motejzíková Alena  učitelka motejzikova@zsprestice.cz
Mrskošová Dana  učitelka mrskosova@zsprestice.cz
Němečková Alena  učitelka nemeckova@zsprestice.cz
Plachá Lenka  učitelka placha@zsprestice.cz
Radilová Věra  učitelka radilova@zsprestice.cz
Říhová Šárka  učitelka s.rihova@zsprestice.cz
Schlucková Jitka  učitelka schluckova@zsprestice.cz
Schrimpfová Jana Marie  učitelka schrimpfova@zsprestice.cz
Velíšková Danuše  učitelka, vých. poradkyně veliskova@zsprestice.cz
Vizingrová Olga  učitelka vizingrova@zsprestice.cz
Vodičková Lenka  učitelka vodickova@zsprestice.cz

 

Pedagogičtí pracovníci - školní družina

funkce telefon: e-mail
Kmochová Pavlína   hlavní vychovatelka   druzina@zsprestice.cz
Bauerová Štěpánka  vychovatelka    
Kaslová Jindřiška  vychovatelka    
Kokošková Šárka  vychovatelka    
Macháčková Helena  vychovatelka    
Maxianová Růžena  vychovatelka 379 304 727  

 

Pedagogičtí pracovníci -  2. stupeň ZŠ

funkce telefon: e-mail
Bošková Drahuše  učitelka 379 304  724 boskova@zsprestice.cz
Brunnerová Jaroslava  učitelka 379 304  723 brunnerova@zsprestice.cz
Dobranská Ludmila  učitelka 379 304  725 dobranska@zsprestice.cz
Dobranský Josef  učitel 379 304  746 dobransky@zsprestice.cz
Frančeová Eva  učitelka 379 304  719 franceova@zsprestice.cz
Hajžman Aleš  učitel 379 304  721 hajzman@zsprestice.cz
Hanzlíková Hana  učitelka 379 304  718 h.hanzlikova@zsprestice.cz
Hodanová Dagmar  učitelka,
vých. poradkyně
379 304  712 hodanova@zsprestice.cz
Charvát Karel  učitel 379 304  741 charvat@zsprestice.cz
Karpíšková Anna  učitelka 379 304  726 karpiskova@zsprestice.cz
Kaslová Markéta  učitelka 379 304  718 kaslova@zsprestice.cz
Kašpar Václav  učitel 379 304  742 kaspar@zsprestice.cz
Kindl Marek  učitel 379 304  738 kindl@zsprestice.cz
Kožíšková Věra  asistentka pedagoga 379 304  718  
Křížová Lenka  učitelka 379 304  720 krizova@zsprestice.cz
Majerová Miluše  učitelka 379 304  742 majerova@zsprestice.cz
Maxianová Růžena  asistentka pedagoga 379 304  726  
Malátová Ilona  učitelka 379 304  753 malatova@zsprestice.cz
Malík Marián  učitel 379 304  746 malik@zsprestice.cz
Matějovská Hana  učitelka 379 304  754 matejovska@zsprestice.cz
Mračková Jana  učitelka 379 304  726 mrackova@zsprestice.cz
Petrášová Lenka  učitelka 379 304  725 petrasova@zsprestice.cz
Rajčok Jan  učitel 379 304  721 rajcok@zsprestice.cz
Sedláková Zdeňka  učitelka 379 304  724 sedlakova@zsprestice.cz
Straková Vladimíra  učitelka 379 304  719 strakova@zsprestice.cz
Šafratová Vlasta  učitelka 379 304  723 safratova@zsprestice.cz
Šperl Josef  učitel 379 304  750 josef.sperl@zsprestice.cz
Trhlíková Magdaléna  učitelka 379 304  728 trhlikova@zsprestice.cz
Vacíková Ivana  učitelka 379 304  722 vacikova@zsprestice.cz
Valentová Jana  učitelka 379 304  728 valentova@zsprestice.cz
Volfová Olga   učitelka 379 304  722 volfova@zsprestice.cz
Zavadilová Alena  učitelka 379 304  717 zavadilova@zsprestice.cz
Žižková Jana  asistentka pedagoga 379 304  728  

 

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster