Menu schované do tlačítka

 

Noc s Andersenem 2013

Již po třinácté měly děti v celé České republice i mimo ni možnost prožít 5. dubna Noc s Andersenem. V tomto roce se do projektu v naší zemi zapojilo celkem 539 knihoven a 436 škol. Základní škola Josefa Hlávky patřila opět mezi ně, jen se musel z organizačních důvodů termín nocování posunout o týden, tedy na 12. dubna.

Letošní ročník Noci s Andersenem byl věnován ilustrátorce dětských knih Heleně Zmatlíkové, protože uplynulo právě devadesát let od jejího narození. Bez jejích obrázků bychom si jen stěží dokázali představit snad nejznámější dětské knihy jako jsou Honzíkova Cesta a O letadélku Káněti Bohumila Říhy, Děti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenové, Z deníku kocoura Modroočka Josefa Koláře, Aškenazyho Putování za švestkovou vůní nebo třeba Slabikář Jiřího Žáčka.

Celý večer děti kromě knih a ilustrací Heleny Zmatlíkové provázely také staré věci. Sám Andersen řekl: „Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však natolik zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“ Světem dříve běžných, dnes už dávno zapomenutých předmětů nás provedla paní Radka Süssová, dokumentátorka Domu historie Přešticka. Děti hádaly, k čemu jednotlivé předměty sloužily, a dozvěděly se o nich spoustu zajímavostí. Věci si děti nejen prohlédly, ale i osahaly, ba i některé dokonce i vyzkoušely. Obrovský úspěch sklidila módní přehlídka oblečení z doby života Josefa Hlávky. Děti i učitelé se zaujetím naslouchali paní Süssové a jen neradi se s ní všichni loučili.

Čas však rychle utíkal a na děti čekaly další aktivity, např. osmiboj, výroba lucerniček, venkovní hry nebo půlnoční putování školou jen při světle baterek. Samozřejmě nechybělo ani čtení z knih, které si s sebou nocležníci přinesli.

Ačkoli podle některých lidí číslo třináct přináší smůlu, třináctá Noc s Andersenem se dle necenzurovaných postřehů účastníků vydařila. Citujeme:

„Líbilo se mi, jak jsme četli s baterkou, tato noc byla pro mě zážitkem.“(Leontýna)

„Návštěvě paní z Domu historie bych dala plný počet bodů, návštěva hvězdárny byla také velmi zajímavá, ovšem Andersenův osmiboj neměl konkurenci, lituji , že vše proběhlo tak rychle.“ (Natálie)

„Noc se mi líbila, byly v ní zajímavé hry, také mě moc bavila přednáška o starých věcech, na noci je dobré, že tu můžeme být s kamarády.“ (Zuzka)

„Tuto noc bych si chtěla zopakovat, protože byla moc hezká a velice kouzelná.“ (Eliška)

„Tato noc se mi velice líbila nejen proto, že jsme spali ve škole, ale i díky plnění úkolů byla tato noc výjimečná, takovou noc jsem ještě nikdy nezažila.“ (Adriana)

„Líbilo se mi čtení při tmě, jak jsme skládali z lampiček svítící písmeno H (jako Helena Zmatlíková).“ (Martina)

„Líbila se mi stezka vedoucí po svítících kamenech, možná že by šla i trochu děsivě vylepšit, ale i takhle to bylo super.“ (Maruška)

„Vyhodnotila bych to jako báječnou noc.“ (Klárka)

FOTOGALERIE                                                                            Mgr. Iva Kočandrlová

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
organizace, prázdniny, pomůcky...
 

PODROBNÉ INFO K NOŠENÍ ROUŠEK 

ŽÁDOST RODIČE O SOUČINNOST

POKYNY NÁVŠTĚVÁM PŘI VSTUPU DO ŠKOLNÍCH BUDOV 

ÚČET Microsoft Office 365 PRO KAŽDÉHO ŽÁKA NEW

Přihláška na lyžařský výcvik (pdf)NEW

Jak probíhaly adaptační kurzy 6. ročníku

Kroužek "A2 Key for Schools Cambridge" na 2. stupni (pdf)

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster  

Prohlášení o přístupnosti