Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

POMÁHÁME SI VZÁJEMNĚ – UČÍME MLADŠÍ
projekt ZŠ a MŠ Přeštice

Cílem tohoto projektu je pomoci žákům a vyučujícím využívat INTERAKTIVNÍ TABULI jako novou multimediální pomůcku při jejich dalším vzdělávání. Dále rozvinout spolupráci základní školy s mateřskou školou a tím pomoci dětem se školní připraveností.

Žáci třídy 4.A připravili 60 výukových materiálů pro práci na interaktivní tabuli pro děti MŠ Dukelská Přeštice. V pátek 30. dubna 2010 jsme navštívili děti v mateřské škole, pozvali vyučující MŠ a ZŠ. Mateřskou školu navštívila p. Hanušová z oboru školství, mládeže a památkové péče MěÚ Přeštice a p. Kalina, zástupce firmy.AV media.

Hlavními aktéry byly bezpochyby děti z MŠ a ZŠ. Celou hodinku řešily děti z MŠ úkoly na interaktivní tabuli za pomoci dětí ze 4.třídy. Děti poznávaly pohádky, povídaly si o zvířátkách, přírodě, hledaly rozdíly, poznávaly barvy, kreslily i si zazpívaly. Všechny připravené výukové materiály předali „čtvrťáci“ pro další využití paním učitelkám z MŠ. „Čtvrťáci“ odcházeli z MŠ s dobrým pocitem, že se jejich celoroční příprava „ malým“ dětem líbila a práce je bavila, jejich reakce byly velmi spontánní. Už se těší na další návštěvu, třeba zase naopak děti z MŠ v naší škole … už jako „prvňáci“.

Naďa Květoňová, třídní učitelka

 FOTOGALERIE      O PROJEKTU    PŘÍPRAVY VYUČ. HODIN

VIDEA:  LÉTO   ZVÍŘATA   PSANÍ   TANEC    TVARY

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster