Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Jsme nejlepší školou ve sportovních soutěžích

Vyhodnocení nejlepších škol ve sportovních soutěžích v jednotlivých okresech probíhá v Plzeňském kraji od školního roku 2006/2007. V rámci vyhodnocení „NEJLEPŠÍ ŠKOLY VE SPORTOVNÍCH SOUTĚŽÍCH“ v Plzeňském kraji jsou školy vyhodnocovány podle úspěchů a umístění žáků, podle počtu zúčastněných ve sportovních soutěžích (vždy je zohledněn celkový počet žáků školy), podílu školy na organizaci sportovních soutěží v daném školním roce, spolupráce školy s organizátorem soutěže.

Vyhodnocení nejlepší školy ve sportovních soutěžích probíhá ve spolupráci OR AŠSK, KR AŠSK Plzeňského kraje, Krajského úřadu Plzeňského kraje a Střediska služeb školám Plzeň.

Ve školním roce 2009/2010 se školních sportovních soutěží v Plzeňském kraji zúčastnilo celkem 21 946 žáků základních a středních škol. Bylo uspořádáno 188 sportovních soutěží, z toho 162 okresních kol a 25 regionálních kol.

Naše škola byla vyhodnocena nejlepší v okrese Plzeň-jih a zopakovala tak své prvenství z předcházejícího roku.

 

  

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster