Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Rozloučení se vycházejícími žáky

Součástí závěru školního roku bylo i letos setkání s vycházejícími žáky. Po ocenění nejlepších žáků zástupci jednotlivých tříd  pronesli své krátké a vtipné projevy, které byly po zásluze oceněny potleskem. Setkání se kromě učitelů a vedení školy zúčastnili  vedoucí Odboru školství, mládeže a památkové péče Městského úřadu Přeštice Dana Hanušová, starosta města Přeštice Antonín Kmoch a 2. místostarosta Jan Königsmark.

Při setkání byli oceněni nejlepší žáci 9. ročníku:

Kamila Brunátová z IX.A

Štěpánka Hiková a Klára Hošťálková z IX.B

Tomáš Šampalík z IX.C

Adriana Turková z IX.D

FOTOGALERIE

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster