Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Projektové dny tělesné výchovy

2. a 3.2. 2011 proběhly na naší škole Projektové dny TV pro 8. a 9. ročník. Žáci, jenž se přihlásili na Zimní turnaj v košíkové, bojovali v tomto o prvenství ve svém ročníku. Hrací systém každý s každým prověřil spravedlivě síly všech a přinesl vítězství hochům 8.C a 9.B a dívkám 8.C a 9.B.

Pořadí na dalších místech:
hoši – 8.B, 8.D, 8.A a 8.E 9.B, II.D, 9.A a 9.D
dívky - 8.E, 8.D, 8.B a 8.A II.D, 9.C, 9.A a 9.D
Nejlepšími střelci se stali: Hořký, Levorová ,Gruzska, Berklaunová

Žáci, kteří se nezúčastnili turnaje, nebyli již tímto vyřazeni do pozice pouhých diváků, nýbrž se věnovali různým pohybovým aktivitám. Na horolezecké stěně je se základními teoretickými pravidly a praktickými dovednostmi (osvojení si základů jištění a lezení na umělé stěně, vázání základních uzlů potřebných pro lezení, vyvádění cest, základní manipulace s materiálem) seznámil p. uč. Dobranský.

V posilovně Blue House byli p. Kreysou a p. Kripnerovou poučeni o zásadách správného posilování a stravování a sami si vyzkoušeli posilování různých svalových skupin na strojích Grunsport, Kettler a First Degree.

Pod vedením Mgr. Štěpánky Korcové si děvčata zacvičila na Bosu míčích. BOSU je velmi oblíbený systém cvičení určený pro zpevnění svalů celého těla. Základem BOSU cvičení je speciálně vyvinutá nafukovací kopule, kterou používáme jak stranou rovnou, tak vypouklou. Název vznikl jako zkratka pro "both sides up" tedy v překladu "obě strany nahoru". BOSU Balance Trainer je určen pro různé druhy balančních, rehabilitačních, relaxačních a posilovacích cvičení, tato důmyslná pomůcka se využívá v aerobních centrech, sportovních oddílech, rehabilitačních centrech i domácnostech. BOSU má svůj původ v rehabilitaci. Díky širokému rozsahu použití může BOSU cvičení používat osoba jakékoli věkové kategorie od amatérů až po vrcholové sportovce.

Dále si děvčata protáhla těla při cvičení TAI –CHI. Tai-chi je jedním z velkých pokladů čínské kultury, kde má dlouhou tradici. V současnosti se cvičí po celém světě jako bojové umění, forma prevence a cvičení na udržení zdraví. Díky tomu, že tai-chi je pomalé, uvolněné a jemné cvičení, mohou ho praktikovat lidé všech věkových skupin a tělesné kondice, od mládí až do pokročilého věku. Cvičení tai-chi pomáhá rozhýbat mysl i tělo a může být výbornou podporou psychické a fyzické kondice, stejně tak jako prevence mnohých civilizačních chorob. Alternativou bylo Pilates (metoda tělesného cvičení ), s jehož základy a zásadami, které je třeba při cvičení dodržovat (soustředěnost pohybu, řízený pohyb, pohyb vycházející ze středu těla, plynulost pohybu, přesnost pohybu a dýchání) byly dívky seznámeny. Nejvíc asi dívky oslovila momentálně módní Zumba ( sportovní aktivita spočívající v kombinaci posilovacích cviků a tanečních kroků za doprovodu latinsko-americké hudby). Kombinují se taneční prvky z rychlých a vášnivých tanců, jako je salsa, merengue, samba, mambo, flamenco či tango ) s posilovacími cviky.

U chlapců byly asi nejvíc očekávané návštěvy bowlingových drah ve Stodole, kde po seznámení se s pravidly své síly poměřili žáci poté přímo ve hře. Bowling je halový sport, ve kterém se hráč snaží hozenou koulí srazit co možná nejvyšší počet kuželek na konci dráhy.

Myslím si, že se žákům touto akcí rozšířil obzor možností sportovního vyžití a doufám, že si každý přišel v této různorodé nabídce takzvaně na své. Protože hlavním cílem bylo přitáhnout děti blíže ke sportu a pohybu vůbec a nikoliv je odradit.

Mgr. Ilona Malátová, organizátorka projektových dnů

FOTOGALERIE

FOTOGALERIE - ZIMNÍ TURNAJ V KOŠÍKOVÉ

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster