Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Kaleidskop přátelství – návštěva

Pasování prvňáků na čtenáře

16. června 2011 byli naši prvňáčci poprvé v historii přeštické školy pasováni panem starostou Mgr. Antonínem Kmochem na čtenáře. Slavnostní akt se uskutečnil v obřadní síni MěÚ Přeštice za přítomnosti ředitele školy Mgr. Josefa Šperla, jeho zástupkyň Mgr. Hany Černoškové a Mgr. Vlasty Šafratové a vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Mgr. Dany Hanušové.

Pan starosta každého prvňáčka pasoval na čtenáře, což bylo pro děti i některé jejich rodiče a prarodiče nezapomenutelným zážitkem. Potom děti dostaly z rukou pracovnic knihovny Mgr. Hrubé a paní Dražkové dárky od školy, knihovny i MěÚ. Jedním z dárků byl také poukaz na čtenářský průkaz, kterým malý čtenář získává první rok členství v knihovně zdarma.

Slavnostnímu dopoledni předcházela návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Přešticích. Děti tam celý den pracovaly na připravených čtenářských úkolech, při kterých si ověřily dovednosti a vědomosti získané během 1. ročníku ZŠ. Poděkování za vzornou přípravu a organizaci celé akce patří Mgr. Michaele Hrubé z oddělení pro dětské čtenáře. Cílem celého projektu je přilákat co nejvíce dětí ke čtení a knihám. Budeme jen rády, pokud se toto stane v Přešticích krásnou tradicí.

Mgr. P. Křenová, Mgr. V. Holá, Mgr. B. Hanzlíková, Mgr. P. Čapková,
učitelky 1. ročníku ZŠ Přeštice

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster