Počasí u nás
Základní škola Josefa Hlávky Přeštice
linka

JOSEF HLÁVKA

Žáci naší školy byli odměněni za projekt

   Žáci 5.A ZŠ Přeštice pracovali na projektu pro mateřské školy „Vzájemně si pomáháme, učíme mladší …“.

Vytvářeli výukové materiály v počítačovém programu pro interaktivní tabule. Poznávání zvířátek, tvarů a uvolňování ruky si budou moci procvičovat a zároveň se učit pracovat s novými moderními technologiemi už děti předškolního věku. Žáci svoji práci prezentovali přímo dětem v MŠ Dukelská ulice, kde interaktivní tabuli používají.

Cvičení, které si pro děti i paní učitelky z mateřských škol připravili jejich starší kamarádi, ocenila firma AV media,a.s., která interaktivní tabule distribuuje na český trh. Tato firma věnovala žákům 5.A žákovský NETBOOK HP mini, každému USB flash disk a drobné dárky. Vytvořené materiály pro výuku MŠ vydala na DVD, které bude sloužit žákům a učitelům po celé ČR k výuce na interaktivních tabulích.

Mgr. Naďa Květoňová, třídní učitelka  

  

 

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice       IČO: 49181891                    webmaster