Menu schované do tlačítka

 

Co je lepší než být v pátek večer doma?

Strávit večer ve škole s Andersenem a lichožrouty. Letos již pojedenácté zůstala v pátek 1. dubna okna knihoven a mnoha základních škol po celé České republice rozsvícena dlouho do noci a za nimi se setkaly a bavily děti, které chtěly prožít večer s příběhy, vyprávěním a především s knihou. Tato akce pod názvem Noc s Andersenem se váže s Mezinárodním dnem dětské knihy, jenž se slaví právě v den narození světoznámého dánského pohádkáře Hanse Christiana Andersena (2. dubna).

Na druhém stupni ZŠ se Noci s Andersenem zúčastnili čtenáři šestých a sedmých tříd. Budova školy se jim otevřela přesně v 17:00. Po chvilce nejistého rozhlížení, seznamování s ostatními nocležníky a přenášení objemných zavazadel chodbami školy začal pečlivě připravený program, který nenechal děti vydechnout až do jedné hodiny po půlnoci.

Tématem večera se stala kniha Pavla Šruta a Galiny Miklínové Lichožrouti. Lichožrouti, jak už všichni účastníci Noci s Andersenem vědí, jsou pro člověka nepostřehnutelná stvoření živící se ponožkami. Ano, právě oni způsobují, že i vám doma občas zůstávají z párů ponožek jen licháče. Další informace o lichožroutech se děti dozvěděly během plnění různorodých aktivit.

Děti, stejně jako hrdina knihy Hihlík, měly možnost navštívit Afriku prostřednictvím poutavého vyprávění slečny Lenky Černé, zakladatelky projektu Adopce na dálku® v Ugandě a propagátorky obchodního systému Fair Trade. Beseda všechny přítomné natolik zaujala, že zvídavé dotazy účastníků nebraly konce.

V příjemné společnosti ale čas rychle utíká a na všechny přítomné už čekal další zajímavý program. Soutěživé typy se mohly plně projevit při osmiboji, v němž všichni prověřili svoji tělesnou zdatnost, šikovnost, odvahu, schopnost spolupracovat, ale také zapátrali ve svých čtenářských znalostech. Romantické duše ocenily noční zapalování svíček v atriu školy, kde všichni žáci společně vytvořili ze svíček velké písmeno L jako symbol lichožroutů. Pro odvážné byla připravena noční výprava do astronomické věže a pro neúnavné polštářová bitva.

Celým večerem samozřejmě prolínalo čtení knížek. Kromě ukázek z Lichožroutů zaznělo i mnoho úryvků z knih, které si děti s sebou přinesly. A nebyla by to Noc s Andersenem, kdyby se nedostalo i na pohádky. Pohádky to ale byly pro nás netradiční, protože pocházely až z daleké Etiopie v Africe.

Kolem jedné hodiny po půlnoci se už klížily oči dětem, učitelům i lichožroutům, a tak se všichni po napínavém příběhu na dobrou noc uložili ke spánku. Tedy všichni až na lichožrouty. Ti zamířili do školní kuchyně, aby dětem na sobotu k snídani připravili sladkou tečku na rozloučenou – ponožkový dort.

FOTOGALERIE

učitelé a žáci ZŠ Na Jordáně

 

AKTUALITY

ŠKOLNÍ ROK 20/21
pomůcky pro žáky
NEW

Rozloučení s absolventy školy (fotogalerie) NEW

4. A uspěla v soutěži MŮJ SKŘÍTEK

Úspěch v matematické soutěži PANGEA

Výtvarná soutěž „S Kuřátkem po Evropě“

Jazykové zkoušky Cambridge English na 1. stupni přesunuty 

Netradiční průběh zápisu do 1. ročníku

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH

ARCHIV 19/20


ZAJÍMAVOSTI

Letecké snímky školních budov

Ze života Josefa Hlávky - videopořad

Jak povodeň v roce 2002 ohrožovala školu


jídelníček

youtube

Počasí u nás


archiv

 

Základní škola Josefa Hlávky Přeštice, Na Jordáně1146
IČO: 49181891
webmaster