DRAK PRO PRINCEZNU
Nacvičila třída 9.D v květnu a červnu 2005
pod vedením Mgr. Vlasty Šafratové
 
Drak Jonáš Ondřej Zelenka
Ježibaba Markéta Řezánková
Dračice Barborka Michaela Smáhová
Pohádkové babičky Lenka Pavlíčková
  Lenka Vaněčková
  Ivana Radilová
  Miroslava Hrabětová
Král Aloisius I. Dobrotivý Tomáš Pánovec
Královna Lucie Radová
Princezna Miroslava Loudová
Rádcové Martin Toma
  Marek Toma
František Marek Taišl
Francoa Nikola Levorová
Franc Michaela Viktorová
Francesko Lucie Přibáňová
   
Nápověda Silvie Levorová
Zvukový doprovod Karel Toman
Zvukový technik Monika Šindelářová
Pokladník Jana Závorková
Kulisy Mgr. Hana Matějovská
Režie Mgr. Vlasta Šafratová
   
  FOTOGALERIE